facebook

Hội ghiền son
                   3240 Thành viên 279 Bài viết

Son mới!!! It'skin-Son Lip Crush Matte Life Color màu số 10 Trên hình là mình chỉ chấm 1 cái bào lòng môi thôi đó ... E này lên màu đúng đậm, đúng bền màu va chất matte...

Son mới!!!
It'skin-Son Lip Crush Matte Life Color màu số 10
Trên hình là mình chỉ chấm 1 cái bào lòng môi thôi đó ... E này lên màu đúng đậm, đúng bền màu va chất matte lắm ngen
Giá cung đáng yêu nữa! Lựa chọn mới cho mấy nàng

It'skin Lip Crush Matte Life ColorIt'skin Lip Crush Matte Life Color

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top