facebook

Son nào tốt hơn

Hội ghiền son
                   3240 Thành viên 279 Bài viết

Son nào tốt hơn

Chị em nào đã dùng son của Essane và E'zup cho hỏi loại nào tốt hơn và thích hợp với môi mỏng ạ?

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top