facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Tập tành make up😅😅😅 Ps: 1 số sản phẩm mình không tag được như eyebrow + liner lustre, phấn mắt misha, má hồng bourjois, che khuyết điểm the saem

Tập tành make up😅😅😅
Ps: 1 số sản phẩm mình không tag được như eyebrow + liner lustre, phấn mắt misha, má hồng bourjois, che khuyết điểm the saem

Lượt thích 44 Thích comment1 Bình luận
Nguyễn Lâm Vân Khanh

Nguyễn Lâm Vân Khanh Kem che khuyết điểm The Saem thích bạn haaaa <3

4 năm trước

Kem che khuyết điểm The Saem thích bạn haaaa <3
  Hủy
Top