facebook

tbc

Hội da dầu
                   3855 Thành viên 435 Bài viết

tbc

sản phẩm không nhờn rít, khá nhẹ, mịn màng không gây khó chiu cho da, mùi hương không quá nồng, thành phần khá ổn. Sau khi sử dụng, da ẩm mịn và sạch. Tuy nhiên, do các hạt trong sản phẩm khá mịn nên đối với một số bạn sản phẩm khá nhẹ và không có tác dụng gì với da.

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top