facebook

Hội mỹ phẩm high-end
                   2360 Thành viên 98 Bài viết

Tớ bị mê marc jacobs. Ba trong năm món fullsize tớ mua là bản limit mới ra năm nay. Yêu lắm mà mắc lắm huhu.

Tớ bị mê marc jacobs. Ba trong năm món fullsize tớ mua là bản limit mới ra năm nay. Yêu lắm mà mắc lắm huhu.

Marc jacobs beauty Marc jacobs beauty

Lượt thích 0 Thích comment3 Bình luận
linh nguyen

linh nguyen Thích gê <3

3 năm trước

Thích gê <3
  Hủy
Kelly Nguyen

Kelly Nguyen Xài sướng nhắm ý kkk

3 năm trước

Xài sướng nhắm ý kkk
  Hủy
linh nguyen

linh nguyen thích quá <3

3 năm trước

thích quá <3
  Hủy
Top