facebook

Other
                   0 Thành viên 419 Bài viết

Vì em không có hạt cườm long lanh nên em chỉ sử dụng hightligt để tạo lóng lánh cho đôi mắt thôi :")

Vì em không có hạt cườm long lanh nên em chỉ sử dụng hightligt để tạo lóng lánh cho đôi mắt thôi :")

phấn mắt morphephấn mắt morphe

contour MACcontour MAC

phấn má hồng morphephấn má hồng morphe

cọ zoevacọ zoeva

Lượt thích 66 Thích comment Bình luận
Top