Acetamide mea

Tên gọi khác: Acetamide mea

Tên gọi khác: ethanol acetamide

Chất làm ẩm được khuyên dùng ở dạng nhũ tương. Theo nhà sản xuất, nó có tính năng kích thích giảm đau


Top