Acetylated lanolin

Tên gọi khác: Acetylated lanolin

Là một loại thuốc làm mềm giúp hình thành màng kỵ nước trên da


Top