Acrylamide copolymer

Tên gọi khác: Acrylamide copolymer

Có khả năng hình thành màng và giống acrylates copolymer


Top