Acrylic acid polymers

Tên gọi khác: Acrylic acid polymers

Acrylic acid polymers– có thể được dùng như chất làm đặc, chất ổn định phân tán, và điều chỉnh độ nhớt cho các chất dùng trong mỹ phẩm. Các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng không có tương tác da hay gây khó chịu.


Top