Adenosine phosphate

Tên gọi khác: Adenosine phosphate

Adenosine phosphate– một nucleotide (một khối xây dựng cơ bản của axit nucleic) được thêm vào sản phẩm chăm sóc da để giữ nước và hơi ẩm.


Top