Alanine

Tên gọi khác: Alanine

Alanine– một amino acid có tác dụng như một chất dưỡng ẩm da. Thường được dùng kết hợp với các amino acid khác.


Top