Albumen Extract

Tên gọi khác: Albumen Extract

Albumen Extract – (chiết xuất của albumen)– xem thêm protein của trứng


Top