Alcohol, C14-22/C12-20 alkylglucoside

Tên gọi khác: Alcohol, C14-22/C12-20 alkylglucoside

Alcohol, C14-22/C12-20 alkylglucoside– một nhũ hóa thích hợp cho các chất điều chế mỹ phẩm dạng phun lên.


Top