Algae protein

Tên gọi khác: Algae protein

Algae protein– các nghiên cứu chỉ ra rằng một số chất cụ thể thay thế tốt cho collagen có nguồn gốc động vật. Người ta cũng nhận ra rằng algea protein có lợi ích tạo ẩm tiềm năng tốt hơn ở khi dùng ở mức thấp hơn, khi dùng ở mức cao hơn, cảm giác hơi dính được giảm bớt khi kết hợp với collagen có nguồn gốc động vật. Xem thêm chiết xuất algae, chiết xuất của tảo biển


Top