Ammonium bituminosulfonate

Tên gọi khác: Ammonium bituminosulfonate

Ammonium bituminosulfonate– cũng được biết như ichthyol; ichthammol; sodium shale oil sulfonate. Xem thêm sodium shale oil sulfonate.


Top