Ammonium chloride

Tên gọi khác: Ammonium chloride

Ammonium chloride– được dùng như chất làm đặc và là chất thêm vào toner không cồn. Theo nhà điều chế mỹ phẩm, thành phần ammonium gây cảm giác đau và nhức khiến một số người liên tưởng tới toner và các sản phẩm dùng sau cạo râu mà bình thường có cồn trong các sản phẩm toner đó. Việc dùng ammonium chloride cho thấy của việc ưu thích trong quá trình điều chế


Top