Ammonium glycyrrhizinate

Tên gọi khác: Ammonium glycyrrhizinate

Ammonium glycyrrhizinate– một chất dưỡng ẩm, nó được dùng như hương liệu, cụ thể dùng cho son môi.


Top