Ammonium hydroxide

Tên gọi khác: Ammonium hydroxide

Ammonium hydroxide– được dùng trong các chất điều chế mỹ phẩm như chất kiềm nhằm trung hòa tính acid mạnh trong quá trình điều chế


Top