Ammonium polyacryldimethyl taurate

Tên gọi khác: Ammonium polyacryldimethyl taurate

Ammonium polyacryldimethyl taurate– một polymer được dùng để ổn định nhũ tương và điều chỉnh độ nhớt trong việc điều chế


Top