Arachidonic acid

Tên gọi khác: Arachidonic acid

Arachidonic acid– một chất có tính làm mịn da, làm mềm và làm lành da. Arachidonic acid là một acid béo thiết yếu ở da và được coi là chất quan trọng trong quá trình chuyển hóa da thích hợp. Nó cũng là một thành phần của vitamin F


Top