Arachidyl glucoside

Tên gọi khác: Arachidyl glucoside

Arachidyl glucoside– một chất nhũ hóa có thể được dùng nhằm cải thiện chất lượng của kem dưỡng thể và sữa dưỡng thể về độ mịn, độ kem và độ đặc


Top