Arlacel (165)

Tên gọi khác: Arlacel (165)

Arlacel (165)– chất nhũ hóa rất tốt và ổn định độ acid. Nó giữ các phân tử dầu và nước cùng nhau nhằm duy trì độ trong sản phẩm và không có tác động nào lên da. Arlacel là tên thương mại của hợp chất glyceryl stearate và PEG100 stearate, thường được liệt kê như hợp chất của glyceryl monostearate và POE stearate.


Top