facebook

Định nghĩa Ascorbic acid (vitamin C)

Tên gọi khác: Ascorbic acid (vitamin C)

Ascorbic acid (vitamin C)– ascorbic acid và dẫn xuất của nó như ascorbyl linoleate, được xem là có tác dụng làm sáng da và chống oxi hóa. Các nhà điều chế đều cân nhắc tính ổn định của nó trong việc đưa vào điều chế mỹ phẩm.


Top