Avobenzone (BMDM, butyl methoxydibenzoylmethane)

Tên gọi khác: Avobenzone (BMDM, butyl methoxydibenzoylmethane)

Avobenzone (BMDM, butyl methoxydibenzoylmethane)– một chất trong kem chống nắng có tác dụng chống tia UVA phổ rộng. Nó được kết hợp với chất bền với ánh sáng, chất có tác dụng trội hơi các công thức kem chống nắng nói chung. Chất này được chấp thuận đến 3% ở Hoa Kỳ và 5% ở Châu Âu. Avobenzone được ghi nhận là hiếm khi nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Xem thêm butyl methoxydibenzoylmethane.


Top