Avocado oil

Tên gọi khác: Avocado oil

Avocado oil– dầu bơ (không thể xà phòng hóa)– có khả năng thẩm thấu cực tốt và tính chất chống nắng. Xem thêm dầu bơ


Top