facebook

Định nghĩa Essential fatty acid (EFA)

Tên gọi khác: Essential fatty acid (EFA)

(Tiếng Việt. Axit béo thiết yếu)

Axit béo thiết yếu là thành phần cơ bản của chất béo cơ thể và màng tế bào.Thiếu chúng, da bị giảm khả năng đàn hồi, đồng thời mất nước rất nhanh gây ra thô ráp.

Màng tế bào được cấu thành phần lớn từ axit béo phốt pho lipit nên EFA được sử dụng trên da có thể khôi phục lớp tế bào lipid và cải thiện khả năng giữ nước của lớp sừng. Một số axit béo thiết yếu như Omega 3, 6, 9.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top