Balm of Gilead (Commiphora meccanensis, Commiphora opobalsanum)

Tên gọi khác: Balm of Gilead (Commiphora meccanensis, Commiphora opobalsanum)

Balm of Gilead (Commiphora meccanensis, Commiphora opobalsanum)– Cây chi nhựa thơm – giúp điều trị bện eczema và da khô


Top