Balsam tolu oil (Myrospermum toluiferum)

Tên gọi khác: Balsam tolu oil (Myrospermum toluiferum)

Balsam tolu oil (Myrospermum toluiferum)– có giá trị trong nước hoa như loại thuốc hảm màu. Các tính chất thảo dược của nó phần lớn được chỉ định cho dùng trong và giá trị thảo dược khi điều trị ngoài không rõ. Loại dầu này được miêu tả như chất kích thích. Loại dầu này chứa khoảng 80% nhựa thơm, với cinnamic acid và một ít vanillin, benzyl benzoate và benzyl cinnamate. Nó thỉnh thoảng được dùng thay thế balsam Peru. Loại dầu này được thu hoạch bằng cách cắt các hình V trên thân cây.


Top