Banana oil (plantain fruit)

Tên gọi khác: Banana oil (plantain fruit)

Banana oil (plantain fruit)– dầu chuối– là một dầu nền. Họ chuối là họ có nhiều điều đáng quan tâm hơn do giá trị dinh dưỡng của nó hơn các loại thảo dược khác. Công dụng của nước chuối nguyên chất như chất chống độc trị vết thương rắn cắn đã được ghi nhận ở một phần khu vực đông Nam Á từ năm 1916.


Top