Basil oil (Ocimum basilicum)

Tên gọi khác: Basil oil (Ocimum basilicum)

Basil oil (Ocimum basilicum)– Dầu Basil– các tính chất của nó được ghi nhận gồm …, bổ dưỡng, làm sạch da và kháng khuẩn. thành phần của dầu basil gồm methyl chavocol, eucalyptol, lanalool và estragol. Nó thường được dùng như dầu nền và hương liệu, và cũng có thể có một số ứng dụng trong điều chế chất trị mụn


Top