Beech tree extract (Fagus sylvatica)

Tên gọi khác: Beech tree extract (Fagus sylvatica)

Beech tree extract (Fagus sylvatica)– chiết xuất cây sồi – các nhà thảo mộc học khẳng định rằng khi dùng ở dạng thích hợp, chiết xuất cây sồi tăng tổng hợp protein và tính năng enzym hóa keratinocytes. Các tính chất khác như kích hoạt và khử trùng cũng đóng góp cho nhựa sồi, giúp nó có giá trị ứng dụng trong nhiều bệnh khác nhau. Loại dầu được dùng ở cùng dạng như các loại dầu không bay hơi khác và được coi như chất vận chuyển. Quả sồi chín quá được gọi là “mast” sản xuất 17-20% dầu không khô giống hazel và dầu hạt bông.


Top