Beeswax (white)

Tên gọi khác: Beeswax (white)

Beeswax (white)– sáp ong (trắng)– sáp ong thông thường được tẩy trắng. sáp ong sau khi được tẩy trắng có màu vàng. Xem thêm sáp ong


Top