Beet powder (beta vulgaris)

Tên gọi khác: Beet powder (beta vulgaris)

Beet powder (beta vulgaris)– bột củ cải đường– dùng chủ yếu tạo màu


Top