Behenyl erucate

Tên gọi khác: Behenyl erucate

Behenyl erucate– chất dưỡng ẩm (qua việc hút hơi ẩm). Được coi là chất không gây nổi mụn


Top