Behenyl triglyceride

Tên gọi khác: Behenyl triglyceride

Behenyl triglyceride– chất dưỡng ẩm da. Được coi là nguyên liệu thô không gây nổi mụn.

 


Top