Benzethonium chloride

Tên gọi khác: Benzethonium chloride

Benzethonium chloride– một chất bảo quản chống tảo, vi khuẩn và nấm. Trong các chất dùng chăm sóc da, nó là chất sử dụng an toàn ở nồng độ 0,5%


Top