Benzoic acid

Tên gọi khác: Benzoic acid

Benzoic acid– một chất bảo quản dùng chủ yếu chống lại mốc và men. Đặc tính của nó chỉ được xếp vào loại kháng khuẩn mức vừa. Benzoic acid được sử dụng ở nồng độ 0.05 đến 0.1%. Mặc dù nó có khả năng gây nhạy cảm thấp, nhưng nó vẫn có thể gây dị ứng ở một số người nhạy cảm với chất hóa học


Top