Benzophenone-8 (dioxybenzone)

Tên gọi khác: Benzophenone-8 (dioxybenzone)

Benzophenone-8 (dioxybenzone)– là chất trong kem chống nắng được FDA khuyên dùng với khả năng hấp thu UVA. Nó được cho phép sử dụng ở nồng độ 3% tại Mỹ


Top