Benzylidene camphor sulfonic acid

Tên gọi khác: Benzylidene camphor sulfonic acid

Benzylidene camphor sulfonic acid– một chất lọc tia UV và hấp thụ tia UV với nồng độ dùng được chấp thuận ở mức tới 6% (ở châu Âu)


Top