BHA (butylated hydroxyanisole)

Tên gọi khác: BHA (butylated hydroxyanisole)

BHA (butylated hydroxyanisole)– một chất bảo quản với khả năng chống oxi hóa, không được nhầm lẫn chất này với beta hydroxyacids (BHAs)


Top