BHT

Tên gọi khác: BHT

BHT– cũng được biết đến như butylated hydroxytoluene. Ngoài việc là một chất chống oxi hóa, chất này cũng có khả năng bảo quản và át mùi.


Top