Black willow bark extract (Salix nigra)

Tên gọi khác: Black willow bark extract (Salix nigra)

Black willow bark extract (Salix nigra)– chiết xuất vỏ liễu đen– được dùng như chất làm tróc da, được minh chứng bởi thành phần salicylic acid. Xem thêm chiết xuất cây liễu


Top