Borage seed oil (borage oil)

Tên gọi khác: Borage seed oil (borage oil)

Borage seed oil (borage oil)– dầu hạt borage hay dầu borage– một chất chống kích ứng da hiệu quả, nó cho thấy khả năng hút nước và khả năng cải thiện pruritis và xerosis. Nó là một nguồn giàu gamma-linolenic acid. Xem thêm chiết xuất borage.


Top