Bran extract

Tên gọi khác: Bran extract

Bran extract– chiết xuất cám– được dùng trong vỏ và bụi cho đặc tính chà sát nhẹ của nó.


Top