Butyl alcohol

Tên gọi khác: Butyl alcohol

Butyl alcohol– cồn butyl– một chất ổn định trong nhũ tương và dưỡng ẩm da bằng cách hút hơi ẩm. nó là mono-octadecyl ether của glycerin.


Top