Capryloyl salicylic acid

Tên gọi khác: Capryloyl salicylic acid

Capryloyl salicylic acid– một chất dưỡng ẩm da. Đây là este của salicylic và caprylic acid.


Top