Carbomer

Tên gọi khác: Carbomer

Carbomer là tên gọi của nhóm polyme cao phân tử có tác dụng làm dày, làm cô đặc và giữ ổn định các thành phần trong mỹ phẩm chăm sóc da.Kết cấu độc đáo của carbomer tạo nên sự đột phá của dạng thức gel. Tác động của carbomer bao gồm định hình các dạng chất, hiệu quả cao trong việc ổn định nhũ tương, chống hòa tan và chống trộn lẫn giữa các thành phần.


Top