facebook

Định nghĩa Carotene

Tên gọi khác: Carotene

Carotene– được ứng dụng để tạo màu cam-đỏ trong quá trình điều chế mỹ phẩm. Nó là thành phần tạo màu vàng chính của bơ, cà rốt, lòng đỏ trứng. Carotene được tìm thấy trong nhiều loại cây cũng như nhiều loại mô động vật. Xem thêm beta-carotene.


Top