Cetearyl alcohol (cetostearyl alcohol)

Tên gọi khác: Cetearyl alcohol (cetostearyl alcohol)

Cetearyl alcohol (cetostearyl alcohol)– cồn ceteareth– một chất nhũ tương hóa và sáp tọa độ ổn định được điều chế từ sự biến đổi dầu thực vật và sáp tự nhiên. Nó cũng được dùng như chất làm mềm và mang lại độ nhớt cao cho thành phẩm. Cồn cereareth là hỗn hợp của các loại cồn béo với thành phần chính là cồn cetyl và cồn stearyl.


Top